Visby Varpklubb (V. V.)

hade i lördags afton ordin. årssammanträde å hotell Visby Börs.
Sedan ansvarsfrihet beviljats styrelsen för räkenskapsåret 1912, företogs val af styrelse. Till ordf. omvaldes handl. C. A. Claesson och till öfriga styrelsemedlemmar återvaldes skollärare B. Sandell, skräddare E. Siltberg, handl. H. Olsson
och snickare G. Sandström. Revisorer blefvo sergeant E. Gottberg och frisör L. Söderling med bokhållaren Knut Andersson som suppleant.
Ett stadgetillägg antogs på förslag af styrelsen. Klubben beslät att utgå ur Svenska Idrottsföreningarnes riksförband. I klubben invaldes tvänne personer, och en afflyttande medlem, reparatör E. Berggren, valdes till hedersledamot af klubben.
Efter sammanträdets slut vidtog ett animeradt samkväm med supé och några timmars gemytlig nachspiel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *