En bro

i närheten af Hällinge gård i Sjonhem å s. k. «Svinsundsvägen» kommer att rifvas måndagen 29 i denna månad. För lättare åkdon är biväg å stället beredd, men tyngre fordon böra sagde dag taga någondera af allmännna vägarne genon Dalhem eller Roma socknar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1878
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *