Förordnade

äro kyrkoherden M. Lyth i Vall att från 22 dennes tillsvidare bestrida pastoralvärden jämväl i Stenkumla pastorat, med biträde vid gudstjensterna af läraren vid prinsessan Eugenies skola Sjögren, samt komministern R. Uddin att jämte innehafvande komministerstjenst äfven sköta pastoralvården i Sanda pastorat från 29 Juli till 18 Augusti.
Till konsistorieombud vid landtmäteriförrättning i När 30 dennes har kyrkoherden Karl Lange förordnats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *