Lars Johan Ahlander

f. d. kapten vid Gotlands nationalbeväring afled i morgse kl. tre qvart till tre på sin egendom Manhem. Född 31 December 1810 bragte han sig genom sträfsam omtanke och ihärdigt arbete upp till en jämförelsevis välbergad ställning och egnade en stor del af sitt lif till arbete i samhällets tjenst. Så ledde han bland annat under ett tjugutal år arbetena vid s. k. Gamla vågbrytaren. Sedan han 1864 tagit afsked ur krigstjensten sysselsatte han sig med trädgårdsskötsel och detta med mycken framgång, hvarom också hans sista viste, det vackra Manhem strax söder om staden, bär vittnesbörd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *