Tjenstledighet

har på grund af sjukdom beviljats adjunkten vid elementarläroverket V. Lange för nästinstundande hösttermin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1878
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *