Dödsfall Katarina Elisabet Christiansdotter

Att Gud i sitt allvisa råd behagat, efter en lång och tärande sjukdom, hädankalla min kära maka Katarina Elisabet Christiansdotter å Brynngs i Vall onsdagen 3 Juli 1878 kl.5 e.m., efter en lefnad af 49 år och 19 dygn; djupt sörjd och saknad af mig, måg och dotter samt. talrika vänner, varder härigenom i tillkännagifvet.
Olof Olofsson.
Sv. ps. 47, v:na 10, 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1878
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *