En bro

å landsvägen emellan Bäl och Källnnge socknar i närheten af Ekeskogs gård kommer att rifvas och omläggas tisdagen 2 nästkommande Juli, då i stället kan begagnas vägen genom Vallstena eller Fole och Hejnum socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Juni 1878
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *