Auktion vid Norrgårda i Vallstena.

Fredagen 5 nästkommande Juli från kl. 11 f. m. låter husbonden Olof Olofsson Norrgårda i Vallstena å offentlig auktion å stället försälja sin hemmansdel 1/16 mantal Norrgårda i Vallstena socken med andel i åbyggnader. Hemmansdelen af god beskaffenhet så till åker- som foder- och betesmarken, har skog för husbehof och sr belägen intill allmän väg. Köpevilkoren, som uppgifvas före auktionstillfället, kunna lämpas efter reel köpares beqvämlighet. Antages anbud, kan tillträdet få ske före stundande skördetid, men erhålles ej antagligt köpeanbud, så utarrenderas ägor na på vissa år.
Vid samma tillfälle försäljas jemväl lösöreboet bestående af hästar, kor och lam, ett tröskverk, vagnar, kälkar, selar, diverse snickareverktyg, jernsaker och träkärl, allt med 3 månaders anstånd för välkände köpare.
Hejnum 26 Juni 1878.
Efter anmodan,
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Juni 1878
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *