I anseende till hemmanets öfverlåtande

åt arfvingarne, låter hemmansegaren Johan Söderberg Söjvide i Eskelhem, genom offentlig auktion derstädes, lördagen 6 nästkommande April från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja sitt lösörebo, såsom koppar, jern och träsaker, glas och porslin, borddukar, servietter, lakan, handdukar, bättre och sämre fjäderfylda sängkläder, sängticken, betsade och oljemålade möbler: bord, stolar, sängställen, soffor, skänkar, speglar, goda kör- och Åkerbruksredskap: 1 liggfjädervagn, for- och arbetsvagnar, kälkar; vänd- och spetsplogar, klös- och forn pr Dervan mullfösor, kornvält, vrång- och foderhäckar; kreatur: hästar, oxar, kor, 1 qviga, 2 tjurar, får, 1 ungsvin; selar, yxar, pickor, spadar, jernspett, sigdar, lior, 1 väfstol, mål- mjöl- och drickskärl, bunnar och tunnor, ett parti goda kokärter och potatis, m. m., m. m. — Endast af mig godkände inropare lemnas betalningsanstånd till den 1 nästk. September. Stenkumla 27 Mars 1878.
Efter anmodan,
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *