Auktion vid Bräntings i Rute.

Lördagen 6 instundande April från 10 f. m. låter hälftenbrukaren Oskar Gezelius vid Bräntings i Rute i anseende till afflyttning från stället medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja större delen af sina inventarier, såsom flere arbetsvagnar, kälkar, sejar, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharfvar, kornvält, foderhäckar, sigdar, lior, pickor, spadar, hackor, oxok och kättingar, en ringklocka af malm, mans- och qvinsgångkläder, 2 par goda dragoxar, ett drägtigt sto, 2 st. goda draghästar, ett års gammalt föl m. m.
vid samma tillfälle försäljas ett parti råg samt rågmjöl för att afhemtas på anvist ställe. För kände och godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till 1:ste nästk. Sept. 1878.
Hägur i Burge 27 Mars 1878.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *