På Siriui biografen

förevisas fr. o. m. igår kväll ett drama, De svarta maskerna, som bör kunna sätta myror i hufvudet på den del af biografpubliken, som brukar fundera ut »hur det går till». Dramat i sin helhet är ganska spännande i detektivgenren, men det riktiga intresset vaknar föst, när hjältinnan ger sig till att klifva på hustaken på en svindlande höjd och slutligen tar syin älskade med sig gå en promenad på lina så där en femti, sexti meter öfver marken. Allt är synnerligen väl iscensatt, så att det är mycket svårt att märka, hvad som är atelierspel och hvad »verklighet».
Intresset förhöjes ytterligare däraf, att filmen är inspelad i Stockholm och visar en del kända stockholmsvyer. Det numret bör dra folk till Sirius.
— Äfven Visbybiagraf en har åtskrlliga mycket sevärda nummer på sitt nya program.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *