Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 febr.
Litet poststatistik. Trehundra, eller noga räknadt 298, diverse tidningar äro till data rekvirerade här med ett belopp af 855 kr. och 60 öre. Brorslotten af detta belopp faller naturligtvis på länets tidningar. Under 1912 inlämnade portoplikta försändelser: 159 rek., 71 paket, 78 assurerade försändelser på 29,219:71 öre, 1 387 postanvisningar, inklusive postförskottsanvisningsförsändeser, 37,499:66, postsaksrek. 274, 1 assur. paket, postsakssass. 549 på 46,032:32. Ankomna postförsändelser vanlga brefpostförs. 166, 646 prostförskott med
3,806:24; oinlästa postförsändelser 30 med 102:17. Insittnsngarne i postsparbanken under året: 133 med 4,065 kr. (från 1884 års början till och med 1912 har insatts på omkring 400 motböcker 105,379 kr.)
Brandförsäkringssumman för 1913 uppgår till 1,052,605 kronor (utom kreaturen) däraf fastigheterna 654,210 kr. En del manbygnader växla i värden från 3-5 upp till 12,000 kronor. År 1874 uppgick hela försäkringssumman med kreatur till 538,586 kr.
Trefliga bråktal i taxeringslängderna förekomma från en angränsade socken. Så har t. ex. en hemmansägare
25423253/748790360, en annan 15253953/746799360, en
tredje (o, ve!) 977/9763943424 och en fjärde 175691/62293260.
En ungdomsförening är under bildande härstädes, den vi önska all möjlig framgång.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *