Auktion i Rone.

Genom auktion, som förrättas å Rone gård i Rone lördagen den 22 innevarande februari kl. 11 f. m., låter herr ingeniören Morsing försälja omkring 1,000 kg. prima timlotejfrö, ett större parti bort felderro???? — billigt pris — samt omkring 3,000 kg. korngröpe, kunnande rofvorna eveluelt levereras vid Mattsarfve eller Stånga järmvägsstation.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkomande oktober.
Hemse den 6 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *