Medelst offentlig Auktion

som förrättas vid Fårösund Tisdagen den 3 nästkommande Mars klockan Elfva (11) förmiddagen, försäljes för Kejserliga Ryska Regeringens räkning diverse skeppsinventarie-persedler samt toma bomblådor, ilandförda från strandade och sedermera flottkomna Kejserliga ångkorvetten ”Gaidamark” under befäl af kapten Tirtoff.
Betalningen skall erläggas kontant. Förteckning å inventarierna finnas tillgänglig å vice Consulatet och kunna desamma efter anmälan å Tull-Inspektionen å Fårösund derstädes före auktionen beses.
Wisby i Kejserl. Ryska vice Consulatet den 9 Februari 1874.
JOHN E. STARE, vice Consul.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *