Herr Weichts förevisning

af nutidens Fata Morgana å Oscarsalen i söndags afton var af särdeles stort intresse. Första afdelningen framställde jordens uppkomst och dess utvecklingshistoria till menniskans uppträdande på densamma. Den andra afdelningen förflyttade åskådaren midt in i civilisationens sköte, med dess praktbyggnader, konstverk och industriella lif. Tredje afdelningen upptog nutidens kanske förnämsta mästerverk i marmor, nemligen skatterna ur Thorvaldsens museum i Köpenhamn, hvilkas framställande var af utmärkt god effekt. De sedermera förekommande rörliga komiska bilderna och praktfulla kinesiska färgspelen skänkte ett stort nöje åt de unga samt den del af publiken isynnerhet som mera fäster sig vid det lysande och löjliga. Det hela var från början till slut både lärorikt och underhållande samt väl värdt att af en hvar tagas i betraktande. Den till i afton annonserade förevisningen upptager samma program som för söndagen och rekommenderas densamma till erhållande af en talrik publik. Sista förevisningen blir om fredag efter helt och hållet nytt program.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *