Sjöbeväringen skall hemförlofvas.

Enligt i konselj i lördags fattadt beslut har k. m:t befalt, att de af 1911 års värnpliktige, som af viss anledning kvarhållits, skola hemförlofvas, så snart ske kan. Samtidigt komma flottans olika efdelningar att erhålla ändrad sammansättning genom att en del fartyg afrustas, afmönstras och läggas i andra beredskap.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *