Inryckningsdagarna

vid Gotlands infanteriregemente blifva under nästa utbildningsår: för fastlandsbeväringen inryckning till beväringsrekrytskola och repetitionsöfning i en följd 14 febr. 1914 och utryckning 13 okt. samt för värnpliktige tillhörande Gotlands inskrifningsområde inryckning till rekrytskola och första repetitionsöfning i en följd resp. 15 april och 12 sept med utryckning 13 okt.
Artillerikårens fältartilleri har inryckning 25 nov. 1913 och 2 sept. 1914 med utryckning 15 okt. och positionsartilleriet inrycker resp. 15 april 1914 och 12 sept. med utryckning 13 oktober.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *