Död i främmande land.

Enligt hit ingånget meddelande afled 9 januari i år i San Francisko en person med namn Karl M. Kahlström. Kahlström uppgifves vara född på Gotland år 1847, och då han efterlämnar en del kvarlåtenskap, uppgående till c:a 6,000 kr., sökes nu efter möjligen här befintliga anhöriga. Vidare underrättelser lämnas af stadsfiskal W. Remén härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *