Kungörelse.

Borgenärerna i handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde denna dag började konkurs äro genom offentlig stämning kallade att den 7 nästa april före klockan 12 i Allekvia bevaka sina fordringar inför domaren i Gotlands norra härad.
Lummelund den 4 februari 1913.
På domareämbetets vägnar
C. Nordenström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *