Konsert

hölls igår afton i domkyrkan till förmån för de fattiga i Visby. Därvid medverkade på ett synnerligen förtjänstfullt sätt hr Karl Åhlund med violinsolo, pastor J. Söderberg med solosång, direktör G. Anrep-Nordin med orgelsolo och ackompanjemang samt kyrkokören, hvilken senare presterade utmärkt vacker körsång, ovanligt fyllig och med god samsjungning. Pastor E. Hejneman höll en kort men kraftig predikan öfver offrandets glädje och välsignelse och stälde en maning till en och hvar att offra samt gifva offer, som bringa verklig glädje och välsignelse.
Enligt uppgift var konserten besökt af 465 personer och bör alltså äfven ekonomiskt ha gifvit ett rätt godt resultat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *