Auktion.

Lördagen den 15 febr, från kl. 10 f. m. kommer medelst offentlig auktion, som förrättas vid Stora dammars i Lokrume, efter aflidne förre båtsman Hamberg, till den högstbjudande att försäljas sterbhusets lösegendom bestående af silfver, koppar, järn- och blecksaker, linne, gångkläder, sängkläder, möbler och husgeråd, trä- och stenkärl m. m; något säd och foder samt en god mjölkko. Anstånd lämnas åt godkända inropare till dem 1 aug. innevarande år, andra betaala vid anfordran.
Lokrume den 8 febr 1913.
Axel Bodin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *