Järnvägen Klintehamn – Hablingbo.

Med anledning af att koncession sökts på järnväg från Klintehamns station till Hablingbo hemställer styrelsen för Klinte järnvägsaktiebolag att, om koncessionen beviljas k. m:t i samband med koncessionsvilkoren måtte föreskrifva, att sökandena måtte föreskrifva, att sökandena skola inlösa Klinte järnvägsaktiebolags järnväg. Som skäl för denna begäran anföres, att Klinte järnvägsaktiebolag genom den föreslagna järnvägsanläggningen skulle förlora en stor del af sitt trafikområde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *