Bengt Ahlins sista färd

Stoftet efter den störtade fältflygaren Bengt Ahlin, Vall, vigdes i lördags till vila i hembygdens jord. Jordfästningen ägde rum i kyrkan, som var fylld till sista plats, och bland de närvarande märktes chefen för Västgöta flygflottilj, överste N. A. V. Söderlindh, samt den omkomnes divisionschef, kapten B. G. Carlmarker. På en katafalk i koret stod kistan höljd i den blågula flaggan.
Sorgeakten inleddes med att organisten, fru Elisabeth Stenberg, spelade »Kom, stilla död» av Bach, varpå kyrkokören sjöng »Led milda ljus» av Purcell. Efter ps. 578: 1-2 och 5 höll komminister E. Töldsepp griftetalutgående från Joh. 14: 1-3, och förrättade jordfästningen. Officianten erinrade bl. a. om att det är vanligt att alla söker sig hem till jul och hun glada föräldrarna blir, när deras ungdomar samlas omkring dem i hemmet i juletid. Även Bengt Ahlin hade kommit hem till jul, men till det eviga hemmet däruppe. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 4-5, och efter ytterligare en sång av kören, »Saliga de som ifrån världens öden», framträdde överste Söderlindh till båren och tackade den under utövande av sitt yrke stupade flygaren för trogen tjänst. Till tonerna av en marsch ur oratoriet Simson av Händel utbars sedan kistan ur kyrkan.
Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker blomstergärd till den avlidnes minne, och nästan alla kransarna bar band i de svenska färgerna. Bland dem som vid graven framförde en sista hälsning och hedersbevisning märktes överste Söderlindh, kapten Carlmarker och fältflygare Hoas från Hejde, vilken samtidigt med Ahlin korn till flyget. Kransar nedlades från bl. a. chefen för flygvapnet, Västgöta flygflottilj, dess andra division och flottiljens officerskår, Gotlands flygklubb, Vall IF, Skytteföreningen, kamrater på folkhögskolan och Månstads församling (där Ahlin störtade). Även kamraterna från skoltiden i Vall bringade med lärarinnan Elsa Nilsson i spetsen den avlidne sin hyllning.
Efteråt följde en minnesstund i prästgården. Där sjöng kyrkokören ytterligare tre sånger: prosten Lattiks »Frid, Din frid, gjut i mitt hjärta», »Härlig är jorden» och »O, du min tröst» av Bach. Folkskoll. Joel Sundahl tackade på de anhörigas vägnar för all hedersbevisning, och pastor Töldsepp – ledde en andaktsstund, som avslutades med psalmen »Bred dina vida vingar».

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.