Bröllop

— I Ala kyrka vigdes på lördagen inspektör Nils Rockström, Nyköping, o. fröken Britta Gardell, dotter till framlidne folkskolläraren A. D. Gardell och hans efterlevande maka, f. Björkander, Ala. Vigselförrättare var brudens morbror, prosten C. J. Björkander. Kyrkomarskalkar var hr Bengt Sedelius och hr Bertil Sedelius, tärnor fröken Ulla Rockström och fröken Anne-Marie Hammer. Middag gavs efter vigseln på restaurang Liljehornet i Visby.
— Elektriker Olle Hoffman, Hemse, och distriktssköterskan i Havdhem, fröken. Sigrid Hoffman, dotter till stationsskrivare Olof Hoffman, Visby, och hans maka, f. Nilsson, vigdes i lördags i Visby domkyrka av kyrkoherde Åke Hultmark, Sanda. Tärna och marskalk var fr. Phyllis Hoffman och hr Hans Hoffman.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Borgmästaregården för ett 30-tal gäster. Värd och värdinna var fabr. Algot Gibson och fru Ann-Marie Hoffman. Under middagen. hyllades de nygifta i tal och vidare upplästes ett 40-tal telegram, som anlänt under dagens lopp.
— På lördagen vigdes i Visby domkyrka köpman Hans Åman, Visby, och fröken Inga Nilsson, dotter till droskägaren Einar Nilsson, Visby, och hans maka. Vigseln förrättades av domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg. Före vigseln sjöng sergeant Åke Holmgren från orgelläktaren Lovsång av Beethoven o. efter vigseln Hosianna. Han ackompanjerades av domkyrkoorganist Ludvig Siedberg, som även utförde bröllopsmusik vid brudparets inträde och utträde ur kyrkan.
Som kyrkomarskalkar fungerade hr Uno Jupither o. köpman Bengt Åman, varjämte brudparet uppvaktades av fr. Gun Grund och hr Ove Nilsson. Brud- näbb var Ann och Maud Holmgren.
Efter vigseln gavs middag för ett 60-tal gäster. Värd och värdinna var förrådsmästare Sven Gabrielsson och fru Anna Nilsson, Visby.
Under middagen hyllades brudparet i flera tal, bl. a. av brudens och brudgummens fäder, värden, brudgummens broder dr Gunnar Åman, brudgummens snorbror, f. lotsförman Wilh. Dahlbeck, fru Ahlström-Nilsson m. fl. Dir. Alb. Åman uttalade gästernas tack och ett tack till värdfolket hr och fru
Nilsson hölls av försäkringsinspektör Stig Berg. Vidare upplästes ett hundratal telegram. Sergeant Holmgren sjöng också under festligheterna.
— På söndagen vigdes i Othems prästgård furir Nils Erik Linde, Visby, och fröken Gun Sedell, Visby, dotter till smeden Harald Sedell, Slite, och hans maka, född Andersson.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.