Dödsfall

I sitt 81:a levnadsår har f. hemmansägaren Gunnar Gardell, Mangsarve i Norrlanda, avlidit. Han var född i Vänge och vistades i unga år en tid även i Amerika. F.ö. har han varit verksam lite varstans på Gotland, bl.a. har han innehaft gårdar vid Österbys i Anga, Ungbåtels i Stånga och Björke i Norrlanda. Under senare år har han varit bosatt hos lantbrukaren Arvid Larsson, Mangsarve i Norrlanda. Närmast sörjande är sönerna Karl-Gustaf, chaufför i Stånga, och Hilding, som övertagit Ungbåtels, samt sonhustrur och barnbarn.

Fru Anna Fransson, maka till spårvagnskonduktör Ejnar Fransson, Stockholm, har avlidit i en ålder av 62 år. Hon var född i Visby och sörjes av förutom maken dotter och barnbarn.

Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.