Jordfästningar

Till gravens ro vigdes på söndagen stoftet efter lantbrukaren Henry Palmqvist, Tjängdarve i Sproge. Före avfärden till kyrkan hölls en andakts- stund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde H. Björkquist, varvid ps. 572:1 och 35: 1 sjöngs. Den högtidliga sorgeakten i kyrkan inleddes med ps. 572, varefter kyrkoherde Björkquist höll griftetal med text från Matt. 20: 8 och förrättade jordfästningen. Så sjöngs ps. 579: 1, varefter kistan, under det att kantor L. Kjellberg utförde stilla sorgemusik på orgeln, utbars och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Stoftet efter änkefru Maria Mallin, Ajmunde i Gerum, jordfästes på söndagen. Efter en andaktsstund i sorgehuset fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Erik Johansson spelade sorgemusik på orgeln. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 50: 1-3, varefter kyrkoherde E. Amer höll griftetal med utgång från Joh. 3: 36. Efter jordfästningen sjöngs ps. 45: 8. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd, bl.a. nedlade folkskollärare Filip Åkerman en krans från Gerums skola, där den bortgångna under många år varit städerska.

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter fru Anna Pettersson, Visby. Jordfästningen, som ägde rum i Sanda kyrka och bevistades av talrika grannar och vänner till den bortgångna, inleddes med ps. 586: 1 och 4, varpå kyrkoherde Åke Hultmark höll griftetalet med ledning av orden i Tim. 1: 2. Efter jordfästningen sjöngs ps. 355, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i griften på Sanda kyrkogård. En vacker blomstergärd nedlades.

F. hemmansägaren Reinhold Ahlberg jordfästes på fredagen i Östra gravkapellet i Visby. Före avfärden hölls en andaktsstund på Gotlands sjukhem, där den bortgångne varit patient i 22 år, och den liksom begravningsakten leddes av pastor S.-E. Wihlborg. I sitt griftetal utgick denne från Davids 23:e psalm och jordfästningen omgavs av psalmerna 307 och 331. Under orgelmusik bars kistan ut och fördes sedan till Norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.

En stämningsfull begravningsakt ägde i fredags rum i Elimkapellet i Gothem, då stoftet efter fru Emma Johansson vigdes till den sista vilan. Pastor A. Nordell höll en betraktelse över orden i Joh. 14: »I min Faders hus» samt förrättade jordfästningen. Akten omramades av sång. Vid graven talade lantbrukaren Gustaf Sandborg å baptistförsamlingens vägnar samt nedlade en krans från församlingen, som den döda tillhört i över 40 år. En rik blomstergärd ägnades den bortgångnas minne.

På söndagen jordfästes i Norra krematoriet i Stockholm övermaskinisten Gottfrid Renström. Officiant var kyrkoherde Irstam. Maskininspektör H. Wengström talade för Ångfartygsaktiebolaget Gotland.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.