Allekviatinget.

Vid tinget på Allekvia förekom förutom det mål som refererades i går ett mål, där ett par sjömän, den ene dansk, figurerade. De hade »lånat» en cykel som de använt att ta sig tillbaka till sin skuta i en lanthamn på norra Gotland med. Dansken var inte med i rätten i går men han erkände skriftligen — han var även åtalad för att som utlänning ha beträtt skyddsområdet. Dansken dömdes till 75 dbr å 2 kr medan hans kumpan K. L. V. Gustavsson, som var villkorligt frigiven för en del fuffens fick 2 mån. fängelse.
— Böta 700 kr., fick en person som underlåtit att i sin deklaration ta upp en inkomstpost på ett par tusen. Svar. erkände men sade sig vara totalt oduglig att föra böcker, han hade litat på sin bokförare.
— En f. d. värnpliktig vid KA 3 stod åtalad för misshandel. Han hade efter en muckarskiva bl. a. slagit till en kamrat som låg till sängs på luckan.
— För trafikovarsamhet stod en lantbrukare åtalad. Han hade kört en slåttermaskin och inte givit tecken för ändrad körriktning. Svar. medgav, men sade att han på grund av det närbelägna havets brus inte hört någon omkörningssignal. Det blev 15 dbr å 2 kr.
— Bråk på danstillställningar hade ett par ynglingar gjort sig skyldiga till. Det blev dryga dbr på varierande belopp.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *