Lantmäterisammanträden

för verkställande av förrättningar enligt lagen om enskilda vägar komma att hållas å nedan angivna tider och platser:
torsdagen den 8 januari 1953 klockan 9.30 hos Henning Persson, Norrbys i Barlingbo, beträffande vägen från allmän väg vid Sylfaste hållplats åt öster förbi Änge fram till allmänna vägen Endre—Barlingbo vid Enbjänne i Barlingbo socken, Romaklosters kommun,
fredagen den 9 januari 1953 klockan 9.30 hos Frans Levin, Bjärges i Ala, beträffande utfartsvägen från Bjärges 111 till allmänna vägen Visby—Ljugarn i Ala socken, Romaklosters kommun,
måndagen den 12 januari 1953 klockan 9.30 i IOGT:s lokal å Vallgärdet i Roma—kloster, beträffande den s. k. Lilla Klosterallén från Visby—Roma järnväg åt väster fram till allmänna vägen Visby—Högbro i Roma socken, Romaklosters kommun,
tisdagen den 13 januari 1953 klockan 9.30 hos Gerhard Johansson, Suderbys i Anga, beträffande ny utfartsvägrån gårdarna vid Suderbys mot Anga kyrka i Anga socken, Romaklosters kommun.
Sakägarna kallas till förenämnda sammanträden och anmanas att därvid förete tillgängligav åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att föra talan vid förrättningarna.
Visby den 17 december 1952.
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström
Distriktslantmätare.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.