Jordfästningar

I Uppståndelsekapellet i Stockholm har jordfästs stoftet efter svarvaren Fritz Sandberg. Den högtidliga akten inleddes med ps. Blott en dag, ett ögonblick i sänder… Så följde ett violinsolo, »På sångens vingar», till orgelackompanjemang. Kyrkoherde Knutsson höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efteråt sjöngs ps. 55: 3, varpå följde ett violinsolo. Så bars kistan ut till familjegraven och sänktes. Tal vid graven hölls av arbetskamrater till den bortgångne och en vacker blomstergärd ägnades den avlidnes minne.

Till gravens ro vigdes i söndags stoftet efter trotjänaren Gustaf Nyström, Björke. Den högtidliga akten ägde rum i Fole kyrka och förrättades av kyrkoherde E. Ihrmark, som höll ett varmhjärtat griftetal. Akten omslöts av pisålrnsång och solosång utfördes av folkskollärare Karl Lindström, Visby. Vid graven nedlades en rik och vacker blomstergärd. Efteråt var en minnesstund anordnad hos den bortgångnes arbetsgivare, familjen Norrby, Norrgårda i Björke.

F. småskollärarinnan Ellida Gardell, Visby, jordfästes igår i Ö:a gravkapetllet. Akten inleddes med ps. 42: 1 och pastor S. E. Wihlborg höll därefter griftetal med utgångspunkt från Luk. 2: 29-30. Under sorgemusik spelad på orgeln av musikdir. Siedberg utbars så kistan ur kapellet och fördes till Södra begravningsplatsen, där en myckenhet av blommor och kransar nedlades. Bl. a. förekom kransar från kolleger i Stenkyrkapastoratets skolor, skolstyrelsen i Lummelunda, Torsburgs lärarsällskap m. fl. sammanslutningar och enskilda. Flera tal hölls, och de anhörigas tack tolkades av dr Sven Gardell. en brorson till den avlidna.

Änkefru Jenny Larsson, Hallfoser i Dalhem, vigdes i går till den sista vilan i Dalhems kyrka. Samling skedde först i sorgehuset där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde I. Björck. Kistan inbars i templet till tonerna av Chopins sorgmarsch, spelad på orgeln av kantor Ivar Stenqvist, och akten inleddes med ps. 41: 2-4. Utgående från Fil. 4: 4-7 höll kyrkoherde Björck griftetalet, varefter ps. 578: 2— 4 sjöngs och begravningsmässan utfördes. Akten avslöts med ps. 586: 4-5, och kistan utbars till tonerna av Beethovens sorgmarsch. Vid graven nedlades en stor mängd blommor och kransar, bl. a. talade pastor Gösta Andreasson för Roma metodistförsamling och fröken Elin Olsson för Dalhems missionsförsamlings syförening i samband med kransnedläggning.

Gotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *