Dödsfall

Efter en tids sjukdom avled i dag på morgonen lantbrukaren Albin Olofsson, Tjängdarve i Sproge. Han var född vid Alvegårda i samma socken och övertog efter sitt giftermål gården vid Tjängdarve 1922. Den bortgångne, som bl. a. varit ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen samt blockledare, efterlämnar minnet av en arbetsam, präktig och omtyckt man. Närmast sörjes han av maka och en son, Thure, som är hemma på gården, sonhustru och barnbarn samt fyra bröder och åtta systrar (den avlidne var den näst äldste av en syskonskara på tretton).

F. lantbrukaren Reinhold Ahlberg har avlidit på Gotlands sjukhem i en ålder av 82 år. Han var född i Lye, där han under många år innehade en gård. Sedan 22 åt tillbaka har han vårdats på sjukhemmet. Han sörjes av släktingar.

Efter endast några dagars sjukdom avled i går lantbrukaren Henry Palmgvist, Tjängdarve i Sproge. Han var född i Klintehamn och var under ett flertal år linjearbetare vid Gotlands kraftverk. Efter sitt giftermål 1945 blev han lantbrukare vid Tjängdarve. Han var känd som en arbetsam, rejäl och präktig man. Närmast sörjande är maka och två söner samt moder, syster och svågrar.

I en ålder av 83 år avled i går fru Hulda Malmström, född Pettersson, Alands i Hogrän. Hon var född vid Amlings i Linde, gifte sig för femtio år sedan och blev då bosatt i Stånga men kom 1914 till Hogrän, där maken, Niklas Malmström, köpt gården vid Alands, som enda sonen, Josef, nu brukar. Den avlidna var en varmhjärtad och uppoffrande hemmets kvinna, som stilla och anspråkslös gick sin väg genom livet och fyllde sina plikter.
Bland sina närmaste och alla som lärt känna henne efterlämnar hon ett ljust och vackert minne. Närmast sörjes hon av sonen Josef Malmström med, maka och barn samt en syster i Grötlingbo.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.