Anbud på skog

Härmed utbjudes till salu en skogspost om 62 kbm, omfattande 414 träd i Boge annex (utskiftet vid Hejnumsgränsen). Skriftliga anbud ställda till Othems kyrkoråd skola vara kyrkorådet till handa senast 29/12 1952. Stämplingslängd tillhandahålles av kyrkvärden Emil Jansson, Stenstugu i Othem, vilken också lämnar erforderliga anvisningar. Fri prövningsrätt förbehålles.
Kyrkorådet.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *