Dödsfall

Småskollärarinnan Ellida Gardell, Visby, avled hastigt i går efter att ha drabbats av hjärnblödning. Hon var född i Kräklingbo och vid sin bortgång 67 år gammal. Efter avlagd lärarinneexamen kom hon till Lummelunda, där hon sedan var verksam i ett 40-tal år eller tills hon avgick med pension. Under de senaste sju åren har hon varit bosatt i Visby och vid flera tillfällen har hon vikarierat som lärarinna vid olika skolor både i Visby och på landsbygden.
Den bortgångna efterlämnar minnet av en intresserad, nitisk och omtyckt lärarinna. Under sin tid i Lummelunda var hon livligt verksam inom Röda korset och flera syföreningar. Närmast sörjes hon av en broder, hr Gustav Adolf Gardell, Dalhem, och hans maka, en syster, fru Selma Pettersson, Bjerges i Garda, svåger och svägerska, lärarinnan fru Tyra Gardell, änka efter folkskollärare A. D. Gardell, Ala, samt brorsbarn.

I sitt 84:e levnadsår avled i går fru Emma Johansson, Gothem, änka efter jordbrukaren Edvin Johansson, Kopungs. Hon var född i Etelhem och tillhörde Gothems baptistförsamling. Närmast sörjande är sönerna Johan, jordbruksarb. i Dalhem, Olof, byggnadsarbetare i Väte, Adolf, grovarb. i Gothem, Elis, byggnadsarb. i Gothem, och Gunnar, tegelslagare i Visby, samt döttrarna Veda, gift med jordbrukaren Johan Olofsson, Gothem, och Tekla, gift med jordbr. Olof Blomberg, Gothem.

F. övermaskinisten Gottfrid Renström, Stockholm, har avlidit, nära 83 år gammal. Han var född i Kalmar och gick till sjöss i unga år. Efter avlagda examina kom han år 1893 till Ångfartygs AB Gotland och fick anställning på Thjelvar. År 1904 blev han övermaskinist på gamla ång. Gotland och från 1912-44 innehade han samma befattning på Hansa, då han avgick med pension och bosatte sig i Stockholm. Närmast sörjes han av maka, barn och barnbarn.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.