Jordfästningar

En högtidlig sorgeakt ägde i går rum i Buttle kyrka, då stoftet efter handlanden Villy Wahlby vigdes till gravens ro. Under samlingen i kyrkan, där kistan tidigare hade Placerats på katafalken i det med blommor och levande ljus vackert smyckade koret, utfördees stilla sorgemusik på orgeln. Efter ps. 48: 1-3 höll kyrkoherde E. Beijer griftetal med text från Jakobs brev 5: 7. Så följde jordfästningen och ps. 42: 4-5. Sedan organisten, fru Helny Ohlsson, från läktaren sjungit en solosång utbars kistan under sorgemusik och klockringning och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner. Kransar nedlades också från en del firmor som den bortgångne representerat och till sist frambar kyrkoherde Beijer Buttle församlings sista tack och farväl till den hänsovne.

Under stor tillslutning av anhöriga och vänner och arbetskamrater fördes i lördags stoftet efter telefonreparatören Fredrik Hammarlund, Visby, till griftero. Jordfästningen. ägde rum i Östra gravkapellet och vid båren paraderade avd. 90 av telefonmannaförbundets florbehängda standar. Den högtidliga akten inleddes med ps. 42: 4, varpå domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg höll griftetal med utgång från Matt. 24: 44. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 1, 2 och 5 och sedan vidtog kransnedläggningen. Förutom av anhöriga o. vänner nedlades kransar av civilingenjör Sven Jansson samt reparatörerna Gottfrid Pettersson, Walter Strage och Axel Djuphammar. Vid graven på södra begravningsplatsen sänktes standaret tre gånger till en sista hälsning och till sist frambar pastor Wihiborg de anhörigas tack för hedersbevisningen.

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter jordbruksarbetaren Viktor Karlsson, Klinte i Follingbo. Kistan hade i förväg placerats i koret i Follingbo kyrka, där samlingen ägde rum. Efter klockringning och stilla sorgemusik inleddes jordfästningsakten med ps. 66: 1-3, varpå pastor N.H. Mårdh höll griftetalet med ledning av orden i Jak. 5: 7, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 377: 1-3, varpå begravningsmässan utfördes. Högtidligheten avslutades med ps. 33: 8-9, varefter kistan utbars under det att en sorgmarsch spelades. Gravsättningen ägde rum på Follingbo kyrkogård. Såväl i kyrkan som i processionen ut till graven paraderade Follingbo arbetarekommuns fana.
Bland kransarna som nedlades märktes en från vänner och arbetskamrater.

Stoftet efter fru Hermanna Klintberg, Slite, vigdes i lördags till den sista vilan i Othems kyrka. Före jordfästningen hölls en andaktsstund i kommunalkamrer Erik Jacobsons hem. Efter sorgmarschen vid inträdet i kyrkan spelade nämndeman Sem Andersson på fiol och sjöng fru Beda Elias-son »Hur ljuvt det är att komma», varpå psalm 355: 1-2 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Wernberg, som i sitt griftetal utgick från Ps. 23: 4, och akten avslöts med ps. 400: 10-11. Efter ytterligare ett violinsolo av nämndeman Andersson fördes kistan ut till graven, där en mängd blommor och kransar nedlades. De anhörigas tack framfördes av kommunalkamrer Jacobson.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.