Födelsedagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på tisdag förre hemmansägaren Elof Höggren, Hallvide i Dalhem. Den gamle, som numera vistas på Mariahemmet i Visby, är vid god vigör.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag f. lotsförmannan Adolf Stenberg, Strands i Klinte. Han kom som 19-åring i lotsverkets tjänst samt blev i sinom tid lotsförman i Västergarn. År 1916 kom han i samma befattning till Klintehamn och avgick med pension 1932. Åttioåringen är vid prima vigör och sysslar dagligen med litet av varje.

Åttio år fyller på onsdag förre hem.-ag. Lars Båtelsson, Sigleifs i Silte. 1901 övertog han gården, som varit i släktens ägo allt sedan början av 1700-talet. Som den driftige och intresserade lantbrukare han är har han gjort många förbättringar på den och den tillhör också en av de större gårdarna i socknen. Jubilaren har också haft många kommunala förtrondeuppdrag. Bl. a. har han under många år varit ledamot av kyrko- och skolrådet. Han har varit med i komunalnämnden och taxeringsnämnden och i Hablingho mejeriförening.

På tisdag fyller förre fiskaren Oskar Malin, Kvie i Eksta, åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förre hemmansäg. Anshelm Larsson, Vallbys i Hogrän. Han är född vid Buters i Hogrän och övertog vid sitt giftermål gården vid Vallbys. Jubilaren har tillhört kyrkorådet och varit kyrkvärd. Gården har numera överlämnats till mågen, lantbrukaren Hans Jakobsson.

På tisdag fyller jordbruksarbetaren Adolf Karlsson, Stora Solbjerga i Fröjel, sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Maria Fredin, Botarve i Sanda. Hon är maka till sprängmästare Albert Fredin.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag småbruksägaren Ragnar Ahlström, Kvie i Eksta.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *