Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på torsdag förre lantbrukaren Axel Segerdahl, Tjängdarve i Träkumla. Han är född i Hangvar och ägde där på sin tid Kyrkebys. Vid sidan av jordbruket innehade han flera förtroendeuppdrag inom socknen ,och var sålunda bl. a. ordförande i skolrådet, kommunalnämnden, kristidsnämnden, fattigvårdsstyrelsen m. m. Han brukade sedan jämte brodern Herman Segerdahl. Stora Tollby i Fole och bland hans kommunala uppdrag där kan nämnas ledamotskap i kyrkooch skolråd samt ordförandeskapet i Norra häradets kreatursförsäkringsförening. Efter åren i Fole bosatte han sig hos en son vid Klinte i Follingbo och därifrån flyttade han till Träkumla. Nittioåringen har nu en tid vårdats på Mariahemmet i Visby.

ÅTTIO ÅR fyller på fredag hemmansäg. Hjalmar Engström, Båtels i Ganthem. Han är född vid Lilla Bjärges i Vallstena samt inehade fädernegården åren 1914-37. Sistnämnda år sålde han gården och flyttade till Ganthem.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag förre lantbrukaren Emil Olsson, Butleks, Fårö. Han är född på Fårö, där han också sedan han köpt mark och uppfört byggnader själv anlagt sitt lantbruk. Han har också varit i Amerika, vidare har han varit verksam både som skomakare och byggmäsfare Allt vad han sig företar utför han med stor omsorg.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag förre mästerlotsen E. G. Högberg, Slite, Han är född i Slite, där hans fader var skeppare, och sedan han Seglat för om masten en tid kom han i lotsverkets tjänst 1904, avancerade till ordinarie lots 1909 och till mästerlots 1921. Han avgick med pension för ett tiotal år sedan, men innehar fortfarande sysslan som tillsyningsman vid Magö fyr.

På torsdag fyller förre smeden Jöns Hofvander, Smitteris backe 3, Visby, sjuttio år. Jubilaren, som är bördig från Skåne, kom till Gotland 1926 och var gårdssmed på Skäggs i Väskinde några år. De senaste 10-15 åren har han haft egen plåtslagerirörelse i Väskinde.

På torsdag fyller fru Anna Nilsson, Liff or i När, sjuttio år. Hon är född vid Liffor och maka till lantbrukaren Algot Nilsson.

På fredag fyller fröken Desideria Pettersson, Smiss i Garda, sjuttio år.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.