Lägre medelpris på kronoskogen.

Vid kronoskogsauktionen i går på Solbergaskolan såldes av 12 utbjudna poster 7 på tillsammans 2.490 kbm för 105.400 kr. Medelpriset blev 42: 33 mot 60: 27 i fjol. Det var de bättre timmerposterna som gick åt och inalles blev 68 procent av den utbjudna skogen såld. Auktionsförrättare var överjägmästare Mats Juhlin-Dannfelt.
De först sålda posterna var tre från kronoparken Skogsholm, där Torsten Wahlgren, Visby, köpte 318 kbm för 10.000, Stockholms , läns skogsägareförening 429 kbm för 17.100, Viktor Jakobsson, Visby, 621 kbm för 31.000 (dagens högsta kbm-pris med 49: 92). En post från Tjängvide, 212- kbm, gick till Evert Nyström, Kräklingbo, för 10.200 kr, och av de tre återstående, som var från Lojstahed, gick två till Erling Olsson, Buttle, 250 kbm för 10.100 och 431 kbm för 19.600, samt en till Axel Johansson, Fröjel, 229 kbm för 7.400 kronor.
De poster, där anbuden avslogs, gällde klenvirkespartier. Som jämförelse kan också nämnas att, den dyraste posten i fjol låg uppe på 75 kr i kbm-pris.

Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *