Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras under nästa år å följande tider och ställen:
Februari I med Visby norra socken å kronotogdekontvret; Febr. 2 med Barlingbo och Endre pastorater vid Tivbles; Febr. 3 med Roma och Follingbo pastorater vid Hagvards; Pebr. 5 med Sjonhem och Dalhem pastorater vid Gandarlve i Dalhem; Febr. 6 med Wäge pastorat — vid Kyrkeljafves; Febr. 7 med Östergarns pastorat hos Nils Höglund Högstens; Febr. 8 med Kriäklingbo pastorat vid Kräklings; Febr. 9 med Hörsve och Gothem pastorater vid Magnuse; Febr. 10 med Othem pastorat & Slite värdshus; Febr.
12 med Källunge och Hejuum pastorater vid Gutbe; Febr. 13 med Weskinde och Fole pastorater i Fole sockenstuga; Febr. 19 med Martebo och Stenkyrka pastorater vid Grausne; Febr. 20 med Hangvar pastorat i handlanden Westbergs lokal vid Kappelshamn; Febr. 21 med Lärbro pastorat i Lärbro sockenstuga; Febr. 22 med Fårö pastorat &å forna värdsbuset vid Fårösund; Febr. 23 med Rute pastorat dersammastädes.
Förrältningarne börjas kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 December 1876
Nr 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.