Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på lördag änkefru Johanna Karolina Larsson, Närs i Othem. Hon är född i Vall och flyttade efter att ha varit bosatt i Visby för en tid sedan till Othem.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Amanda Svensson, Mannegårda i Lye. Hon är född i Fröjel och änka efter skomakaren Oskar Svensson. Sedan ett par år tillbaka vårdas hon på Mariahemmet i Visby.

SJUTITO ÅR fyller på lördag hemmansägaren Arvid Nilsson, Petsarve i Eke. Han är känd som en arbetsam och duktig jordbrukare, vilken gjort sig omtyckt och uppskattad av alla med vilka han kommit i beröring. Jubilaren har bl. a. varit ledamot av taxeringsnämnden.

På lördag fyller f. vaktmästaren vid Follingbo sanatorium Herman Bolin, Norrbys i Follingbo, sjuttio år. Han har varit vaktmästare vid sanatoriet under ett 25-tal år.

FEMTIO ÅR fyller i dag förre svenske vicekonsuln i Le Havre Fritz Ullberger, Hälsingborg. Femtioåringen, som är född i Visby, där han avlade studentexamen 1921, studerade först juridik vid Stockholms högskola och utbildade sig sedan vid Kjellbergs massageinstitut i huvudstaden för att därefter praktisera som massör och sjukgymnast. I flera år var han sedan svensk vicekonsul i Le Havre, där han f. ö. blev av med allt sitt när engels männen och amerikanarna gjorde invasionen i Frankrike. Under sin vistelse där fick han mottaga franska statens guldmedalj för berömliga gärningar sedan han räddat en person på plagen i Le Havre. Nu är jubilaren anställd i Banankompaniets avdelning i Hälsingborg.

Femtio år fyller i dag sjömanshustjänstemannen Alvar Ljungstrand, Göteborg. Han anställdes 1918 vid Sjömanshemmet i Göteborg såsom kontorsbiträde för att år 1932 befordras till bokhållare. 1939 förordnades liän till förste bokhållare, vilken befattning han fortfarande innehar. Vid sidan om sin tjänst har Ljungstrand gjort betydande insatser inom det frivilliga försvaret. Han är områdesadjutant i Göteborgs södra hemvärnsområde och sekreterare i Gotlandsinfanteristernas kamratförening.

På lördag fyller fru Emmy May, Söderväg 4, Visby, femtio år. Hon är innehavare av Mays blomsterhandel vid, Södertorg.

På lördag fyller sockerfabriksarb. Viktor Eriksson, Nygårds i Vänge, femtio år.

Femtio år fyller på lördag lantbrukaren Sven Jacobsson, St. Ire i Hellvi.

Gotlänningen
Onsdagen den 12 November 1952
Nr 263

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.