Folkhögskolan i Hemse.

Statskontoret tillstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifall till den av styrelsen för folkhögskolan i Hemsa gjorda framställningen om löneförbättring åt lärarna vid kvinnliga sommarkursen 1919.
Statskontoret tillstyrker likaledes bifall till framställningen om dyrtidstilllägg för läsåret 1918-1919 åt lärarna vid folkhögskolan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.