Får kvarstå i tjänsten.

Skolöverstyrelsen har — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — bifallit en av ämneslärarinnan vid Visby högre flickskola Hermanna Arweson gjord ansökan, att hon måtte få kvarstå i tjänst under läsåret 1920-1921, oaktat hon tillhör lärarinnornas pensionsanstalt och uppnått den för denna anstalt stadgade pensionsåldern.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *