Ernst Otto August Heuman.

Fardhem, Linde o. Lojsta.
F. i Halmstad 1858 9/7. Stud. i Upps. 77; fil. kand. 80; fil. lic. 86; fil. dokt. i Köpenhamn 94. Missionär i Indien 86-98; prv. 99; komminister i Fardhem fr. 1900; lär. vid Fjellstedtska skolan i Upps. 02-03; förestånd, för Sv. tamulmissionens högskola i Puducotah i Indien fr. 03.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.