Karl Johan Kjellner.

\"Karl

Garde o. Etelhem.
F. i Ufvered, Skarab. län, 1857 18/11. Stud. i Upps. 81. Prv. 90; domkyrkoadj. i Visby 93; kom-min. i Dalhem 95; kyrkoherde i Garde fr. 1901.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *