Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller förre hemmansägaren och kyrkvärden Hugo Olsson, Båtels i Ganthem, på söndag. Han är född i Akebäck och blev 1917 ägare till Godrings gård i Ganthem, vilken han innehade i åtskilliga år tills han överlämnade den till en släkting och flyttade till en dotter vid Båtels. Jubilaren har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag och bl. a. varit ledamot av kyrko- och skolråden, kommunalrevisor m. m.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag förra småskollärarinnan Anna Rosvall, Krokstäde i Tofta. Jubilaren, som i 38 år tjänstgjort i skolan i Eskelhem, avgick med pension för ett tiotal år sedan.

SEXTIO ÅR fyller handlanden Gustaf Helling, Hemse, på söndag.

På söndag fyller sömmerskan Vendla Klafver, Simunde i Hejde, sextio år. Fröken Klafver, som är född i Hejde, är känd i vilda kretsar som en duktig sömmerska.

Sextio år fyller på söndag fru Anna Pettersson, Vidunge-Stenstu i Dalhem. Hon är maka till hr Gunnar Pettersson.

FEMTIO ÅR fyller tisdagen elen 22 juli hemmansägaren och kyrkvärden Elof Olsson, Gervalds i Vamlingbo.
Det är födelsegården han innehar och som han övertog efter faderns död 1924. Med sin arbetsamhet och duglighet har han med framgång än mera förbättrat gården .och med rationell skötsel kunnat skapa ett förnämligt jordbruk. Jubilarens vakenhet och livliga intresse för sin bygd och dess jordbruksekonomiska frågor samt dess förvaltning i övrigt har gjort att han tidigt kom med i sin -hemsockens styrelser och nämnder o. anförtrotts flera förtroendeuppdrag. Bland annat har han under många år varit ledamot av gamla kommunalnämnden samt skolråd och är nu ledamot av Hoburgs kommunalfullmäktige och skolstyrelse. Vidare är han sedan lång tid tillbaka kyrkvärd. Han är varmt intresserad för sin kyrka och församling och är även ordförande i Vamlingbo kyrkobrödrakår. Inom SLU-rörelsen har han tagit livlig del, ävenså inom RLF. Ett glatt sinnelag har tillsammans med rättrådighet och duglighet varit kännetecknande för hans väsen, och därför har han också vunnit allmän vänskap och uppskattning.

Femtio år fyller på lördag fru Elsa Tingström, Nors i Väskinde. Hon är född i Tingstäde och maka till lantbrukaren Magnus Tingström. Makarna T. har tidigare varit bosatta vid Brucebo, där maken på sin tid var anställd.
Nu har de en gård vid Nors i Väskinde.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *