Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag förre hemmansägaren Herman Segerdahl, Mariahemmet i Visby. Jubilaren är född i Hangvar och har i många år innehaft Stora Tollby i Fole. Under sin hälsas dagar var han bl. a. spelman och en glad och humoristisk person, som kunde konsten att ta folk på rätta sättet.

ÅTTIO ÅR fyller förre byggmästaren Anton Lorén, Södra Murgatan 39 i Visby, på lördag.

SJUTTIO ÅR fyller fru Maria Elisa Andersson, Korsgränd 6 i Visby, i morgon.

På lördag fyller fru Hulda Lagergren, maka till hemmansägaren Axel Lagergren, Stenstugu i Björke, sjuttio år. Hon är född i Björke och tillhör kyrkliga syföreningen.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hemmansägaren Hilding Johansson, Ljungby i Ala. Jubilaren, som är född på Öland och tidigare innehaft en gård vid Loggarve i Klinte, kom för några år sedan till Ala, där han förvärvat gården vid Ljungby. Han är bl. a. ledamot av kyrkorådet och kyrkvärd. Sextioåringen har gjort sig känd som en synnerligen duktig lantbrukare, som förbättrat sin gård i avsevärd grad under årens lopp.

Änkefru Hermanna Larsson, Rofinds i Vamlingbo, fyller på lördag sextio år. Sextioåringen, som är född i Vamlingbo och änka efter hemmansägaren Karl Larsson, tillhör kyrkliga syföreningen.

Sextio år fyller på lördag fru Rosa Olofsson, maka till lantbrukaren Mauritz Olofsson, Gjärungs i Rute. Hon är bördig från Estland, men har i många år varit bosatt på Gotland. Hon är en duktig och rejäl kvinna, allmänt omtyckt och uppskattad av sockenborna.

Sextio år fyller metodistpastor Arthur Nilsson, Göteborg i dag. Han är född i Östervåla, Västmanlands län. Till teol. skolan kom han 1912, avlade studentexamen 1917 och har sedan bl. a. betjänat församlingen i Visby och sedan 1946 Emanuelsförsamlingen i Göteborg. I Visby var han verksam 1924-28. Metodistkyrkan har tagit pastor Nilssons kunnande och villighet i anspråk i en mångfald uppgifter, bl. a. i styrelsen för Metodistkyrkan, finanskommittén, examensutskottet och nykterhetskommitten.
Den jubilerande prästmannen var under sin tid i Visby verksam på olika områden och vi kan erinra om att det var på hans initiativ som Sjömanshemmet kom till.

FEMTIO ÅR fyller på fredag slakteriarbetaren Gustaf Annas, Vinkelgatan 12 i Visby.

Fru Astrid Holmert, Strandgatan 4 i Visby, fyller på lördag femtio år.

Femtio år fyller på lördag hemmansägare Arvid Jakobsson, Utalskog i Alskog. Han är född vid Utalskog och har övertagit fädernegården efter föräldrarna. Jubilaren har även fått mottaga ,en del allmänna uppdrag bl. a. son ledamot i skolrådet och taxeringsnämnden. Han är en gemytlig och hjälpsam man och därför också uppskattad av sin omgivning.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *