Skärmbildsundersökningarna.

Skärmbildsbussen besökte i torsdags förmiddag Hogrän, där det var mycket god tillslutning från sockenbornas sida och ingen uteblev utan anledning. På eftermiddagen besöktes Vall och där var likaledes tillslutningen god — endast fyra personer uteblevo. Även fredagens resultat blev gott. Då besöktes på förmiddagen Barlingbo, där man endast hade tro skolkare, medan i Akebäck, som besöktes på eftermiddagen, samtliga infunno sig för undersökning.
Tiden för undersökningen i Tofta den 9 juli har ändrats till kl. 9-12 och 13-17 på grund av att även sommargäster och en militärförläggning vill vara med.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *