Kommunalskatterna.

Sproge kommun har sänkt utdebiteringen från 21:20 kr. till 17:85 kr. Näs kommun har däremot höjt från 14:— till 15:20 kr. Hablingbo har kunnat sänka skatten med ej mindre än 5 kr. från 15:10 till 10:10 kr. Akebäck har minskat uttaxeringen med 4:50 kr. från 14 till 9:50. Burs får 8:80 kr. mot 10:50 i år, Eskelhem 8:20 mot 8:30, Vall 6:45 mot 7:60 kr., och Hamra 12: 50 mot 15:09 kr. Roma har oförändrad uttaxering med 4: 50 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *