Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön.

Visby domkapitel anmäler hos k. m:t, att kyrkoherden i Havdhems pastorat, kontraktsprosten Gustaf Kellström, önskar avgå från sin kyrkoherdetjänst mot åtnjutande av emeritilön från den 1 april 1936.
Följande ordinarie präster inom stiftet äro dessutom berättigade att avgå med emeritilön, men ha samt förklarat sig icke önska komma ifråga därtill, nämligen prostarna Emil Kahl i Bjärges och O. Jacobsson i Grötlingbo samt kyrkoherden Nils G. Andersson i Sjonhem, Romakloster. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1934
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *