Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 sept.
En högtidlig jordfästning ägde i lördags rum i härvarande kyrka da de jordiska kvarlevorna efter avlidne f. d. hem.-ag. Klas Larsson, Mickels, vigdes till den sista vilan. Sedan gästerna samlats i sorgehuset, ställdes färden till kyrkan, varest kistan under tonerna av en sorgmarsch inbars och placerades vid det med blommor och grönt smyckade altaret. Efter psalmsång framträdde begravninsförrättaren kyrkoherde Muckenhirn, Eksta och hall med ledning av skriftens ord begravningspredikan samt förrättade jordfästningen, varefter kistan utbars och nedsattes i graven. Ett stort antal kransar oclr blommor hade ägnats den avlidnes minne.
Extra ordinarie pastoratstämma med Hablingbo- och Silte kommuner hölls i folkskolan härstädes förra lördagen med anledning av ett av kyrkoherde H. Björkqvist i Hablingbo framlagt förslag om sammanslagning av Hablingbo och Fardhems pastoral. Som ordförande vid stämman fungerade kontraktsprost. Ronquist i Rona vilken förordnats härtill av domkapitlet. Frågan föranledde en stunds ganska näftig, diskussion. Vid företagen omröstning blev resultatet, att kyrkoherde Björkqvists förslag ayslogs med 12 röster mot 10. En fullmakt kasserades och 2 röstsedlar voro blanka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *