Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 14 sept.
Den sedvanliga september-torgdagen hölls här i dag. Tillförseln av kreatur var ringa i det att blott ett par kor och tre hästar utbjödos till salu. Men däremot var det mycket marknadsbesökande folk från olika socknar, som tagit sig en fridag. Det vackra vädret bidrog till att det blev rörligt marknadsliv och kommersen tycktes vara livlig i de olika salustånden. Det som rönte största avgången var väl kaffe och godsakerna. Allt gick lugnt och fredligt till.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *