Ovarsamhet med tändstickor vållade markbrand i Ardre.

Ardrebor tyckte i går eftermiddag att det var ett märkvärdigt soldis på vallen vid Torsburgen. Vid en närmare titt var det inget soldis, utan det brann i stället rätt friskt i gräset på marken. Kräklingbo brandkår tillkallades. Med vatten och förenade kraftansträngningar släcktes elden rätt snart. Då hade ett område av närmare 1/4 tunnland härjats av elden.
Polisman Herman Larsson i Garda som kallats till brandplatsen för undersökning, uppmanar alla turister — och gotlänningar med för den delen — att vara försiktiga med eld ute i markerna. Branden har med all sannolikhet orsakats genom ovarsamhet med tändstickor.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Branden i Blåhäll

har inte orsakats av trassel tror sig polisen kunna konstatera efter de första undersökningarna. Däremot kvarstår möjligheten av att någon kan ha slarvat med en cigarrett exempelvis.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Motorcyklist skadad då ring exploderade.

En Ljugarnsbo som på lördagen var på hemväg från de påbörjade Stångaspelen i Roma skadades i huvudet då en ring på hans motorcykel exploderade och han själv kastades i vägbanan. Smällen var så kraftig att han förlorade medvetandet.
Så småningom kom han till sans igen och lyckades ta sig fram till en gård, där han fick ett starkt blödande sår i pannan omsett. Han fördes sedan till provinsialläkaren dr Moks i Ljugarn vilken omedelbart remitterade honom till lasarettet. Under färden till Ljugarn förlorade den skadade medvetandet flera gånger. Han hade ådragit sig hjärnskakning.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Ammunitionsförråd hotades vid brand på Blåhäll i lördags.

Eld utbröt på lördagskvällen i en förrådsbarack vid Blåhäll, däp artilleriet f. n. är förlagt för sommartjänstgöring. Branden började mellan kl. 18 och 19. Strax efter kl. 18 hade vakten passerat baracken och då inte märkt något. En stund senare brann det friskt i den gamla träbyggnaden.

Brandberedskapen på platsen ryckte genast ut och brandkåren i Visby larmades. Turligt nog började branden i södra delen av baracken. I den norra förvarades en hel del ammunition som nu manskapet hann få undan innan elden nådde fram. Baracken var snart nedbrunnen och endast en del byggnadsrester kvarstod i norra delen som utsatts för kraftig vattenbegjutning. Baracken var en av de byggnader som räddades då för några år sedan ett par gamla baracker blev lågornas rov vid Blåhäll.

Bälbranden orsakad av överslag i radion.
Branden i ett vindsrum vid Oppuse i Bäl häromdagen har troligen orsakats av kortslutning i radioapparaten som var nätansluten. Tydligen är det ett överlag som satt apparaten i brand, även om strömmen till densamma varit bruten. Resterna av apparaten har översänts till kriminalteknisk undersökning.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Lyepojke hittades medvetslös.

En 15-årig yngling från Lye påträffades på lördagskvällen medvetslös på vägen mellan Etelhem och Lye. En trafikbilägare som upptäckte honom tog honom till läkare i Burgsvik och sedan han fått sina skador omsedda fördes han till hemmet i Lye. Omständigheterna kring olyckan föreföll till en början mystiska men klarades upp under söndagen. Ynglingen hade tillsammans med en kamrat kommit cyklande mot Etelhem då han plötsligt kört ner i ett hål och kastats av cykeln. Han förlorade därvid medvetandet och blödde starkt ur sår i ansiktet. Den andre ynglingen väntade en stund i hopp om att någon vägfarande skulle komma förbi men då ingen kom gick han efter hjälp till närmaste gård. Under tiden kom emellertid trafikbilen som tog upp den skadade. Denne var på söndagsmorgonen ganska medtagen, och provinsialläkaren i Ljugarn remitterade honom till lasarettet sedan han konstaterat att i den skadade fått hjärnskakning.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Radioapparat vållade brand i Bäl i dag.

Eldsvåda utbröt i dag vid 10-tiden i en mangårdsbyggnad tillhörande lantbr. Ernst Johnsson, Upphuse i Bäl. Sonen i huset märkte att rök trängde ut från vinden. Snart kallade kyrkklockorna mycket folk till platsen. »Gamla mor, Johnsson» var den som först tog sig upp på vinden och kastade en hink vatten över en radioapparat, som var eldsorsaken. Folk från kringliggande socknar kom och hjälpte till att kväsa elden, och det snabba ingripandet gjorde att skadorna inskränkte sig till vattenskador.
Det mystiska med brandens uppkomst är att radioapparaten inte var ansluten till nätet, men en teori är den att en oljeduk som användes som isolering i radions transformator har självantänts.
Turligt var att mångårdsbyggnaden som är relativt ny hade tegeltak, annars hade elden lätt kunnat bryta igenom och en katastrof hade legat nära till hands. Huset är försäkrat.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

En trafikolycka

inträffade i går på vägen mellan Buttle och Etelhem. Det var en tankbil som lastad med 4.000 l bensin kom för långt ut på vägkanten. Vagnen slog runt och hamnade med hjulen i vädret. Några personskador uppstod inte. Bilen måste ha hjälp av bärgningsbil för att komma från platsen.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

Lik från förlista Erik

av Nexö flöt i land vid Fårö.
Vid 14-tiden i går gjordes ett likfynd vid Landsnäsa på Fårö. Det var ett manslik som flutit i land.
Vid närmare undersökning fann man att det måste vara en av besättningsmännen på den danska fiskebåten Erik av Nexö, som förliste i vintras utanför Gotland.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Bungenäsarbetare dödades under kopplingsarbete.

En olyckshändelse som krävde ett dödsoffer inträffade i går vid Bungenäs kalkbrott. 32-årige arbetaren Martin Ringvall, Fårösund, kom under kopplingsarbete i kläm mellan två lastvagnar. Han erhöll därvid sådana skador att han senare avled.
Olyckan inträffade i det s.k. Berget, varifrån Ringvall var på väg med ett sätt vagnar. Troligen har han förlorat balansen och kommit ner mellan vagnarna. Den skadade fördes genast till lasarettet, där emellertid läkare endast kunde konstatera dödsfallet.
Ringvall var känd bland sina kamrater som en rejäl och plikttrogen arbetsmänniska. Han var ogift och sörjes närmast av föräldrar och syskon i Fårösund. Ringvall hade nu i fyra år varit anställd vid Bungenäs kalkbrott.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Återfunnen som död.

Arbetaren Karl Nordström från Stora Hästnäs, hvars mystiska försvinnande 11 dennes förut omnämts i denna tidning, anträffades igår förmiddag liggande död i en utmark, tillhörande Bolarfve gård i Hejdeby, på ett afstånd af omkring 500 meter från hemmet. Bredvid liket, som låg i sofställning under en tall, stod en tömd literbutelj.
Nordström hade, såsom man misstänkt, tagit miste om vägen. Uttröttad och måhända påverkad af den inmundisade spritmängden hade N. tydligen sagt sig att hvila och somnat samt under sömnen frusit ihjäl.
Vid igår afton verkstäld visitation å liket, som ägde rum i samband med af landsfiskal Budin hållet polisförhör om olyckan, kunde inga märken efter yttre våld upptäckas å den döda kroppen.
Nordström var som bekant vid sin död 32 år gammal.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90